Povrat Robe i Reklamacije

Garancija na kupljenu robu

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.kdijagnostika.hr. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment. Vremensko trajanje jamstvenog roka naznačeno je na računu za kupljeni proizvod i na elektroničke uređaje iznosi 1 do 12  mjeseci (ovisno o tipu uređaja), a na konektore ili adaptere bez ugrađene elektronike 1 tjedan.

Davalac jamstva jamči da će uređaj ispravno funkcionirati i služiti svojoj namjeni jamstvenom roku, te se obvezuje da će u jamstvenom roku besplatno otkloniti kvarove i zamijeniti dijelove na kojima se uoči tvornička greška. Ukoliko se kvar ne otkloni u roku 10 dana od pismene prijave kvara, jamstveni rok produljiti će se za onoliko dana za koliko je prekoračen rok od 10 dana. Ukoliko se uređaj ne može popraviti u roku od 45 dana ili se kvar uopće ne može otkloniti neispravan uređaj zamijeniti će se novim ili će se kupcu vratiti cjelokupan iznos cijene uređaja umanjen za troškove dostave.

Jamstvo se ne odnosi na potrošne dijelove koji se pri radu normalno troše. Ako se kupac nalazi izvan mjesta sjedišta prodavatelja dužan je snositi troškove dostave uređaja na servis ili troškove puta servisera. Obuka za rad sa uređajem, instalacija i podešavanje softvera ide na teret kupca.

Jednostrani raskid ugovora

Pravo na jednostrani raskid Ugovora (povrat narudžbe) bez navođenja razloga imaju svi kupci KDijagnostika.hr web shopa, u roku od 14 dana od primitka pošiljke. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora (povrat), mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Zahtjev za jednostrani raskid Ugovora se šalje na e-mail info@kdijagnostika.hr ili poštom na adresu K DIJAGNOSTIKA, Kopačevska 23, 31000 Osijek. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju jednostranog raskida ugovora, troškove slanja i povrata robe Kupci snose sami.

Nakon što Kupac zatraži povrat kontaktirat će ga osoblje Prodavatelja i dati uputstva za izvršenje povrata. Kako bi povrat bio uvažen vraćena roba mora biti ne korištena, neoštećena i u originalnoj ambalaži. Povrat novca biti će izvršen najkasnije 30 dana od primitka robe koja se vraća u odgovarajućem stanju  na našu adresu i u pravilu se vrši uplatom na transakcijski račun Kupca.

Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju (nekorištena, neoštećena i u originalnoj ambalaži), Prodavatelj neće biti u mogućnosti uvažiti zahtjev za povrat i Kupac će morati platiti poštarinu u iznosu od 50 kn kako bi mu roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.