Objavljeno

Podešavanje COM portova za USB uređaje

Veliki broj jeftinih USB interfejsa za auto dijagnostiku (npr. KL USB, ELM327 USB i sl.) imaju ugrađen USB/Serial pretvarač. Nakon instalacije USB drivera kompjutor otvara tzv. virtualni COM port preko kojeg teče sva komunikacija i da bi program za dijagnostiku mogli podesiti za rad sa interfejsom moramo

Nastavi čitati Podešavanje COM portova za USB uređaje